Darsliklar uchun fayllar

Foydali dasturlar

Maqolalar to`plami

Bosqichli va yakuniy nazorat imtihonlariga tayyormisiz?

Ota - onalarga

“Farzandlarimiz bizdan ko‘ra kуchli, bilimli, dono va albatta, baхтli bo‘lishlari shart”

I.Karimоv

Muhtaram оta-оnalar! 

Hikmatlar to`plami

Kimki falak sari otar toshni,

Tosh ila ozurda qilar boshni.

                                            A.Navoiy.